Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z okazji 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Nabożeństwo odbędzie się w czwartek, 11 listopada 2021 roku o godzinie 12.00 w Sanktuarium NMP Anielskiej przy ul. Królowej Jadwigi 17.

Kapelan dąbrowskich policjantów ks. kan. por. Andrzej Stasiak wspólnie z  Komendantem Miejskim Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Arturem Klimkiem oraz Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. dr Piotr Uwijała mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z okazji 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, parlamentarzystów, władze miasta, policjantów, przedstawicieli służb mundurowych, emerytowanych funkcjonariuszy, pracowników korpusu służby cywilnej, przedstawicieli organizacji kresowych oraz mieszkańców Dąbrowy Górniczej i innych miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w czwartek 11 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Sanktuarium NMP Anielskiej przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Dąbrowie Górniczej.

W czasie Mszy Świętej zostanie poświęcona ziemia z pola bitewnego pod Dytiatynem, gdzie 16 września 1920 roku, w okresie wojny polsko-sowieckiej, 600 polskich żołnierzy z 13 Pułku Piechoty i 8 Brygady Artylerii stoczyło kilkugodzinny bój z dwiema sowieckimi brygadami jazdy i piechoty. Dzięki bohaterstwu Polaków niewielki oddział zatrzymał na wiele godzin marsz dwóch brygad sowieckich, ratując przed rozbiciem tyły 8 Dywizji Piechoty i ukraińską dywizję kawalerii. Polskie siły miały zatem czas, by przygotować się na spotkanie z sowiecką kawalerią „Czerwonych Kozaków”, którą rozbito później pod Tarnopolem. Walki z 16 września 1920 roku, z powodu ogromnych start i heroicznej postawy polskich żołnierzy, nazwano polskimi Termopilami, podobnie jak było to w przypadku bitwy pod Zadwórzem.

Ziemia z pola bitewnego pod Dytiatynem pobrana i przywieziona została z inicjatywy polskich policjantów pod przewodnictwem mł. insp. dr Piotra Uwijały i nadkom. Marka Dzierżęgi, którzy podobnie jak przed rokiem, wspólnie z harcerzami, realizują zadanie upamiętnienia bohaterstwa polskich żołnierzy walczących o wolność i granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921.

Po mszy świętej nastąpi przeniesienie urny z poświęconą ziemią i złożenie jej do kolumbarium. Następnie odbędzie się przemarsz uczestników na Plac Wolności, gdzie zostaną złożone symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 11. Pułku Piechoty Zagłębiaków, którzy przelali krew za naszą Ojczyznę.