Faktoring w budowaniu pozytywnego wizerunku marki - jak to zrobić?

Firmy, które dbają o dobry wizerunek są o wiele lepiej postrzegane przez klientów, kontrahentów oraz różnego rodzaju instytucje. Podmioty, które nie przejmują się swoim wizerunkiem mogą być mniej chętnie wybierane przez klientów. Dlatego też każde przedsiębiorstwo powinno dbać o dobry wizerunek. Osiągnięcie tego celu nie jest jednak proste. Jednym z narzędzi, które na to pozwala jest faktoring. Kojarzy się on głównie z zabezpieczeniem płynności finansowej danego przedsiębiorstwa oraz finansami ogólnie. Faktoring niesie wiele korzyści dla różnego rodzaju działalności.

Faktoring - jakie korzyści daje przedsiębiorstwom?

Oprócz podstawowych zalet, które płyną z wykorzystania faktoringu (czyli tych, które dotyczą finansów jednostki) są także dodatkowe korzyści. Jedną z nich jest tworzenie pozytywnych relacji biznesowych, które przekładają się na lepszą współpracę zarówno z klientami, jak i kontrahentami. Dodatkowo firmy korzystające z faktoringu budują wizerunek solidnej marki, której warto zaufać. Więcej szczegółów możesz znaleźć na stronie jednej z najlepszym firm faktoringowych - faktoring pytania i odpowiedzi.

Pozytywny wizerunek marki - jak wykorzystać faktoring?

Faktoring z pewnego punktu widzenia może nie kojarzyć się zbyt dobrze. Faktor (czyli usługodawca faktoringu) odkupuje faktury i pomaga przedsiębiorstwu, gdy klienci nie opłacają ich na czas. Dochodzi wtedy do egzekucji należności. Z pozoru może to świadczyć o braku zaufania klientom. Jednak należy spojrzeć na to z szerszej perspektywy.

Podczas prowadzenia działalności przedsiębiorca może mieć do czynienia z różnymi sytuacjami. Mimo najszczerszych chęci, mogą występować także zdarzenia negatywne. Dlatego też korzystanie z usług faktoringu pokazuje przedsiębiorcę w dobrym świetle. Oznacza to, że właściciel działalności dba o swój biznes oraz wszelkie kwestie finansowe z nim związane. Dzięki płaconym w terminie należnościom może on spłacać zobowiązania swoim kontrahentom lub usługodawcom. Zapewnia mu to płynność finansową.

Każdy przedsiębiorca, który dba o sprawne zarządzanie działalnością, chce by jego finanse były zabezpieczone. Usługi faktoringowe sprawiają, że przedsiębiorca jest postrzegany jako osoba zaradna i konsekwentna. Dlatego też w szerszej perspektywie faktoring stawia firmę w zdecydowanie dobrym świetle i buduje pozytywny wizerunek marki. Jednocześnie przyciąga on terminowe i rzetelne firmy do współpracy. Można więc powiedzieć, że faktoring daje korzyści obu stronom.

Płatności z myślą o klientach

Usługi faktoringowe pozwalają na dostosowanie modelu płatności do potrzeb klientów. Z racji tego, że faktor dba o terminowe płatności oraz ewentualną egzekucję należności, firma może pozwolić sobie na odroczone terminy płatności. Jeśli kontrahenci są skłonni do negocjowania dłuższych terminów, firma może je sama zaproponować. To nie tylko zaskoczy stałych kontrahentów, ale także sprawi, że firma będzie cieszyła się jeszcze lepszym wizerunkiem. Dbanie o klientów zacieśnia relacje i sprawia, że współprace są długotrwałe. Oprócz tego przyciąga to także nowych klientów.

Terminowość ponad wszystko

Zachowywanie ustalonych terminów realizacji zleceń jest bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy. Podmioty, które stale spóźniają się z realizacją zadań, nie są dobrze postrzegane. W zachowaniu terminowości może pomóc właśnie faktoring. Dzięki temu, że faktor pilnuje terminowych płatności, firma posiada środki finansowe niezbędne do realizacji zleceń. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się opóźnieniami, które mogłyby zaważyć na współpracy.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą także opłacać własne zobowiązania w terminie. Posiadają oni płynność finansową, która pozwala im na terminowe płatności. To również wpływa na pozytywny wizerunek marki. Firmy, które szybko spłacają zobowiązania, mogą negocjować rabaty lub bonusy, a dzięki temu obniżą one swoje koszty. Przedsiębiorca wie, kiedy otrzyma zapłatę za należności. Dzięki temu może płacić niektóre ze zobowiązań od razu, a inne może odroczyć na bezpieczny termin, wiedząc jednocześnie, że go nie przekroczy.

Pozytywny wizerunek firmy a instytucje zewnętrzne

Firmy, które posiadają płynność finansową, mogą terminowo opłacać podatki oraz ubezpieczenie. Dzięki temu unikną one odsetek i kar. Ale to nie wszystkie zalety. Podczas rozmów z bankami na temat kredytów inwestycyjnych, firmy które mają płynność finansową są o wiele lepiej postrzegane. Dobre wyniki finansowe świadczą o pozytywnym wizerunku firmy w oczach różnych instytucji. 

Korzystanie z usług faktoringowych pozwala także na uniknięcie wpisania do rejestru dłużników. Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy mają długi, ponieważ ich klienci nie opłacają należności na czas. Przez to przedsiębiorcy nie mogą opłacić własnych zobowiązań. Niestety, niezależnie od przyczyny, trafienie na listę dłużników jest postrzegane bardzo negatywnie.

Faktoring ma wpływ na pozytywny wizerunek firmy

Zapewnienie płynności finansowej, budowanie marki godnej zaufania oraz pozytywnego wizerunku jest możliwe dzięki faktoringowi. Choć jego głównym zadaniem jest dbałość o finanse przedsiębiorstwa, wpływa on niezwykle mocno na pozytywne postrzeganie firmy.