Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dg.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dg.pl (zakładka: Spisy podmiotowe – Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Innowacyjnej (obręb Tucznawa), oznaczonej geodezyjnie jako działka:

  • nr 15/19 o pow. 3,9282 ha.

WYKAZ TUCZNAWA 15’19

Wykaz Innowacyjna 15’19 w wersji dostępnej cyfrowo