Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej: „Złoty Laur” dla Stefana Pobidła i Danuty Lech
Za zasługi dla wspólnoty lokalnej dwie znaczące postaci Dąbrowy Górniczej zostały uhonorowane prestiżowymi wyróżnieniami. Przyznano "Złoty Laur im. Adama Piwowara" Stefanowi Pobidełowi i Danucie Lech, którzy swoją działalnością wpisali się w historię miasta. Odkryj, jakie dokonania stoją za tymi nagrodami!
  • Stefan Pobideł i Danuta Lech wyróżnieni "Złotym Laurem" za wkład w rozwój Dąbrowy Górniczej.
  • Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się podczas Koncertu Noworocznego.
  • Prezydent Marcin Bazylak docenił zaangażowanie laureatów w działalność na rzecz miasta.
  • Historia i dorobek laureatów pełna jest poświęcenia dla dobra wspólnoty lokalnej.

W uznaniu za niestrudzoną pracę na rzecz lokalnej społeczności, dwa wybitne osobistości z Dąbrowy Górniczej otrzymały "Złoty Laur im. Adama Piwowara". Wyróżnienie to, dla Stefana Pobidła, prawnika i aktywnego obywatela oraz Danuty Lech, założycielki i liderki stowarzyszenia wspierającego rodziny w trudnej sytuacji życiowej, stanowi potwierdzenie ich wieloletnich zasług.

Wydarzenie, które było okazją do wręczenia tych prestiżowych odznaczeń, miało miejsce 24 stycznia w miejscowym Pałacu Kultury Zagłębia i zostało połączone z muzycznymi akordami Koncertu Noworocznego. Prezydent Marcin Bazylak, będąc gospodarzem uroczystości, zwrócił uwagę na znaczenie pracy społecznej i samorządowej dla dobra miasta i jego mieszkańców.

"Złoty Laur im. Adama Piwowara" to wyraz uznania dla tych, którzy przyczyniają się do kreowania pozytywnego obrazu Dąbrowy Górniczej przez działalność samorządową, kulturalną czy społeczną.

Stefan Pobideł, którego kariera zawodowa jest nierozerwalnie związana z prawem i działalnością samorządową, ma w swoim dorobku również wkład w rozwój kultury i edukacji. Jako redaktor naczelny "Encyklopedii Dąbrowy Górniczej" oraz założyciel Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, umacniał lokalną tożsamość.

W kontekście jego dokonań, Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, wyraził podziw słowami: „(…) nasz laureat dokonał rzeczy, która sprawia, że patrzymy na niego nie tylko przez pryzmat – niewątpliwego – sukcesu zawodowego, ale i przez pryzmat miłości do miasta i jego historii”.

Z kolei Danuta Lech zasłużyła na to odznaczenie dzięki wieloletniej, nieocenionej działalności na rzecz pomocy społecznej. Założycielka Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie nieustannie wspiera tych, którzy znaleźli się w krytycznych momentach życia, dając im nie tylko pomoc materialną, ale i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach.

Magdalena Mike, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, podkreśliła wpływ działalności Danuty Lech na lokalną społeczność: „(…) Laureatka niejednokrotnie doprowadziła do zmian w życiu wielu osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia”.

Działania Stefana Pobidła i Danuty Lech wpisują się w bogatą historię "Złotego Lauru", który od 2009 roku jest wręczany osobom i instytucjom mającym znaczący wpływ na rozwój miasta. Lista dotychczasowych laureatów, wśród których znajdują się zarówno jednostki kultury, wybitne osobistości akademickie, jak i organizacje pozarządowe, stanowi bestiariusz lokalnych bohaterów, którzy przyczynili się do kształtowania dziedzictwa Dąbrowy Górniczej.

Wyróżnienie to nie tylko chwała i uznanie, ale przede wszystkim przypomnienie o ważności społecznego zaangażowania w kreowanie lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców. "Złoty Laur" dla Stefana Pobidła i Danuty Lech to symboliczny gest docenienia tych, którzy swoim działaniem pokazują, że każdy może mieć wpływ na przyszłość swojego otoczenia.


Na podstawie: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej