W Dąbrowie Górniczej rozbrzmiewa eko-rewolucja w ogrzewaniu domów. Z zimnym powietrzem starego systemu ciepła mieszkańcy mogą pożegnać się, korzystając z nowych, przyjaznych ekologii rozwiązań. To szansa na zdrowsze życie i czystsze jutro dla nas i przyszłych pokoleń.
  1. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą liczyć na finansowe wsparcie w wymianie starych systemów ogrzewania na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.
  2. Konkretnie, chodzi o dofinansowanie w wysokości nawet 4 tys. zł na eliminację tzw. "kopciuchów".
  3. Wnioski o dotację można składać do Urzędu Miejskiego, jednak zakup nowego urządzenia grzewczego możliwy jest dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej.
  4. Program „Czyste Powietrze” oferuje pomoc w UM dla zainteresowanych zmianą systemu grzewczego oraz ociepleniem budynków.
  5. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych starszych niż 5 lat.
  6. W ramach miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zaplanowanych na lata 2024-2026, miasto kontynuuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
  7. Poprzednie edycje programu umożliwiły wymianę ponad 7 tys. starych kotłów, dzięki czemu z budżetu miasta na te cele przeznaczono już ponad 14 mln zł.

Zanieczyszczone powietrze od lat stanowi problem dla wielu polskich miast, w tym Dąbrowy Górniczej. Działania na rzecz jego poprawy są kluczowe nie tylko dla zdrowia mieszkańców, ale także dla środowiska naturalnego. W tym kontekście, miasto Dąbrowa Górnicza nie ustaje w wysiłkach, aby zapewnić czyste i zdrowe powietrze dla swoich mieszkańców.

Nowe możliwości finansowania dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Kampania na rzecz czystszego powietrza przybiera na sile z nową edycją programu dotacyjnego. Miejskie wsparcie na likwidację „kopciuchów” to nie tylko okazja do poprawy jakości życia, ale i inwestycja w zdrowszą przyszłość. Wartościowe jest tutaj także zaangażowanie samorządu w promocję ekologicznych rozwiązań grzewczych, które przyczyniają się do redukcji niskiej emisji.

Kto może skorzystać z dotacji?

Do skorzystania z programu zachęca się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. Ważne jest, że wsparcie nie jest ograniczone jedynie do budynków stricte mieszkalnych – również niewielka działalność gospodarcza w ramach budynku mieszkalnego nie wyklucza z programu, o ile nie zajmuje ona więcej niż 20% jego powierzchni.

Jakie kroki należy podjąć?

Proces aplikacyjny rozpoczyna się od złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, a pieniądze na nowy system grzewczy otrzymuje się po przedłożeniu faktury oraz dokumentów potwierdzających instalację. Rozliczenie projektu możliwe jest do 15 listopada po roku złożenia wniosku.

Dodatkowo, miasto oferuje wsparcie w ramach programu „Czyste powietrze”, które obejmuje wszechstronną pomoc w zakresie zmiany systemu ogrzewania i ocieplenia domu. Zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje i wsparcie w punkcie obsługi programu, który działa w Urzędzie Miejskim.

Dzięki ciągłemu wsparciu i inwestycjom w proekologiczne rozwiązania, Dąbrowa Górnicza skutecznie zmierza ku lepszej, zdrowszej przyszłości, z czystym powietrzem do oddychania dla każdego mieszkańca. To pokazuje, że lokalne działania mają realny wpływ na globalne problemy, jakim jest zanieczyszczenie powietrza.


Wg inf z: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej