Dąbrowscy policjanci i studenci ratownictwa uczą pierwszej pomocy kierowców

W Dąbrowie Górniczej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zorganizowali wyjątkową akcję "Szkolenie za wykroczenie". Inicjatywa miała na celu podniesienie świadomości kierowców na temat bezpieczeństwa na drogach poprzez edukację zamiast mandatów.

  1. Akcja "Szkolenie za wykroczenie" zamiast mandatów.
  2. Udział studentów ratownictwa medycznego.
  3. Instruktaż z zakresu pierwszej pomocy.
  4. Podkreślenie roli kierowcy w zapewnianiu bezpieczeństwa.

W ramach inicjatywy, dąbrowscy policjanci współpracowali ze studentami ratownictwa medycznego z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego. Wspólnie przeprowadzili działania mające na celu zwiększenie świadomości kierowców na temat bezpieczeństwa na drogach. W zamian za nieotrzymanie mandatu za drobne wykroczenia, kierowcy mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

Głównym celem akcji było uświadomienie kierowcom, że ich zachowanie za kierownicą ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podkreślali, że wiele wypadków można by uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali przepisów i potrafili udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. "Lekceważenie przepisów niejednokrotnie staje się przyczyną ludzkich tragedii" – podkreślali funkcjonariusze.

Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród kierowców. Uczestnicy szkolenia chwalili inicjatywę, wyrażając wdzięczność za możliwość zdobycia cennych umiejętności. Na twarzach wielu z nich gościł uśmiech, a słowa uznania dla organizatorów padały często.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych. "Jedźmy ostrożnie, z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od samych kierowców, od ich rozwagi, umiejętności przewidywania zagrożeń i szacunku dla innych użytkowników dróg" – przypominają funkcjonariusze.

Podobne inicjatywy mają na celu edukację i wspólną walkę o bezpieczeństwo na drogach. Działania te, połączone z innymi kampaniami prowadzonymi w mieście, mają uświadamiać, jak ważna jest odpowiedzialność każdego kierowcy. Odpowiedzialność za siebie i innych jest kluczowa w dążeniu do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy bezpieczeństwa na drogach.


Według informacji z: KMP Dąbrowa Górnicza