Akademia WSB w czołówce uczelni w Polsce według rankingu Perspektywy 2024
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej ponownie osiągnęła znaczące sukcesy w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2024. Osiągnięcia te świadczą o wysokim poziomie kształcenia oraz umiędzynarodowieniu uczelni. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach tego sukcesu.

Akademia WSB w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej ponownie znalazła się wśród najlepszych uczelni niepublicznych w kraju. W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2024, Akademia WSB zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Ranking ten jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości szkolnictwa wyższego w Polsce.

Warto podkreślić, że Akademia WSB została wyprzedzona jedynie przez dwie renomowane uczelnie z Warszawy: Akademię Leona Koźmińskiego i Uniwersytet SWPS. To osiągnięcie świadczy o stabilnym i wysokim poziomie kształcenia oferowanym przez Akademię WSB.

Wysokie miejsca wśród uczelni akademickich i sukcesy w umiędzynarodowieniu

W rankingu obejmującym wszystkie uczelnie akademickie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, Akademia WSB uplasowała się na 24. miejscu. Jest to awans o 5 pozycji w porównaniu do poprzedniego roku, co świadczy o dynamicznym rozwoju i rosnącej renomie uczelni.

Wyjątkowym sukcesem Akademii WSB jest także zajęcie 1. miejsca w kategorii Umiędzynarodowienie. W tej kategorii oceniano m.in. projekty partnerstw strategicznych, zaangażowanie zagranicznych wykładowców, programy wymiany studenckiej, wymianę kadry akademickiej oraz wielokulturowość środowiska studenckiego. Te osiągnięcia podkreślają globalne podejście uczelni do kształcenia i jej zdolność do przyciągania studentów z zagranicy.

Prestiżowy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień oceniających jakość szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest to pierwszy narodowy ranking, który otrzymał certyfikat jakości IREG Approved od międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Nad prawidłowością sporządzania rankingu czuwa Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Uroczysta gala ogłoszenia wyników 25. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 odbyła się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli wielu uczelni, którzy mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i wymienić się doświadczeniami.

Kształcenie przyszłych ekspertów

Akademia WSB nie tylko zdobywa wysokie miejsca w rankingach, ale także kształci ekspertów w wielu dziedzinach. Uczelnia oferuje programy nauczania w takich obszarach jak bezpieczeństwo, logistyka, transport, pedagogika, fizjoterapia i ratownictwo medyczne. Dzięki temu absolwenci Akademii WSB są dobrze przygotowani do pracy zawodowej i cieszą się dużym uznaniem na rynku pracy.

Osiągnięcia Akademii WSB w Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2024 to dowód na to, że dąbrowska uczelnia jest jednym z czołowych ośrodków akademickich w Polsce, oferującym wysokiej jakości edukację oraz szerokie możliwości rozwoju zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych.


Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza