Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Drukuj

We wtorek upamiętniono działaczy Organizacji Orła Białego.

Organizacja Orła Białego powstała we wrześniu 1939 r. w Krakowie. Działalność jej członków nastawiona była na walkę z niemieckim okupantem. Konspiracyjne szeregi w Zagłębiu Dąbrowskim tworzyli m.in. dąbrowscy harcerze.

Jednym z filarów Tajnej Organizacji Wojskowej „Związek Orła Białego” (nazywanej też Organizacją Orła Białego) w Dąbrowie Górniczej był Walenty Zygmunt. Swój szlak niepodległościowy rozpoczął w czasie Rewolucji 1905 roku walcząc z Rosjanami, a zakończył w trakcie II wojny światowej – zamordowany przez Niemców w 1942 r. W organizacji działała też jego córka Halina. Dąbrowscy członkowie Związku Orła Białego (ZOB) zostali aresztowani przez hitlerowców w 1943 r., a następnie straceni. Przypomina o nich m.in. pomnik, stojący przy ul. Konopnickiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 16, która nosi imię ZOB. 21 września przedstawiciele Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i hufca ZHP złożyli pod nim kwiaty.