Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl, a także Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy:

Cupiała 5a/6, Alei Zagłębia Dąbrowskiego 4/18, Alei Zagłębia Dąbrowskiego 4/39, Alei Zagłębia Dąbrowskiego 4/56, Alei Zagłębia Dąbrowskiego 6/4, Alei Józefa Piłsudskiego 34/103, Cieszkowskiego 2/73, Cieszkowskiego 14/57, Cieszkowskiego 17/47, Mickiewicza 11/18, Alei Tadeusza Kościuszki 33/45, Alei Tadeusza Kościuszki 37/17, Alei Tadeusza Kościuszki 39/92, Kopernika 42b/69, Kopernika 46/55, Krasińskiego 29/1, Krasińskiego 32/18, 1 Maja 51/5, Kasprzaka 54/119, Tysiąclecia 11/9, Zawidzkiej 20/2

przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Wykazy