Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dg.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dg.pl (zakładka: Spisy podmiotowe – Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
– przy ul. Kawa (obręb Strzemieszyce Małe) – ozn. nr 2336, 2337, 2338, 2339,
– w rejonie ul. Kazdębie (obręb Strzemieszyce Małe) – ozn. nr 2328/6, 2328/8, 2329/1, 2330/1.

WYKAZY_KAWA

WYKAZY_KAZDĘBIE