Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o powołaniu biegłego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu udostępnienia części nieruchomości ozn. nr geod. 589/1, 590/1, 582/8, 583/1, 584/1, 585/4, 586/1, 587/1, 591/1, 588/3, 588/5 położonych w Dąbrowie Górniczej (obręb Strzemieszyce Wielkie) w rejonie ul. Myśliwskiej.

2022.11.28 postanowienie nr 9-2022