Drukuj

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Rejestracji Pojazdów przypomina, iż zgodnie z przepisami prawa wprowadzonymi przez ustawodawcę, właściciele pojazdów nabytych po 01.01.2024r. nie będą mieli możliwości zawiadomienia o ich nabyciu, ale będą zobowiązani do ich przerejestrowania w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

Wskazany termin dotyczy zarówno pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski, jak i pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Dla podmiotów prowadzących profesjonalny obrót pojazdami terminy te będą wydłużone do 90 dni.

Od dnia 01.01.2024r. zgodnie z inicjatywą ustawodawcy, zmianie ulegną również zasady i wymiar kar administracyjnych nakładanych w przypadkach naruszenia ww. terminów.

Jednocześnie przypominamy, iż realizacja spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów dokonywana jest po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem internetowego systemu do umawiania wizyt www.kalendarz.dg.pl lub telefonicznie pod numerem 32 295 67 00.