Święto Korpusu Służby Cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
W sercu Dąbrowy Górniczej, lokalna komenda policji rozbrzmiewała dzisiaj wyjątkowymi życzeniami i gestami wdzięczności z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej. Kierownictwo komendy, na czele z inspektorem Arturem Klimek oraz jego zastępczynią, Renatą Hałabudą, oddało hołd niezłomnej pracy swoich pracowników administracyjnych, którzy są nieodzownym elementem zapewniania bezpieczeństwa i porządku w mieście.
  1. 15 lutego w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej obchodzono Święto Korpusu Służby Cywilnej.
  2. Kierownictwo komendy, w tym insp. Artur Klimek oraz mł. insp. Renata Hałabuda, skierowało serdeczne życzenia i podziękowania do wszystkich pracowników administracji.
  3. Komendant Klimek symbolicznie wręczył każdej pracownicy różę, a Pani Komendant Hałabuda podarowała każdemu osobisty list gratulacyjny, doceniając ich zaangażowanie.
  4. Wyrazy uznania i wsparcie ze strony komendantów i naczelników podkreśliły nieocenioną rolę pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Święto Korpusu Służby Cywilnej to nie tylko czas na uroczyste przemówienia i symboliczne gesty. To przede wszystkim chwila, aby przyznać należną cześć tym, którzy na co dzień pracują w cieniu, lecz bez których sprawnie działająca maszyneria bezpieczeństwa publicznego po prostu by się zatrzymała. Pracownicy administracyjni, choć nie zawsze widoczni na pierwszej linii frontu, są fundamentem, na którym opiera się bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności. Dzięki ich niezachwianej determinacji, profesjonalizmowi i poświęceniu, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą spać spokojnie. W dniu ich święta, warto więc spojrzeć za kulisy codziennej służby i dostrzec prawdziwe oblicze tych, którzy niestrudzenie dbają o nasze bezpieczeństwo. Niech ten dzień będzie dla nich przypomnieniem, że ich praca ma ogromne znaczenie i jest głęboko ceniona przez społeczeństwo, któremu służą.


Opierając się na: Policja Dąbrowa Górnicza