Rekordowa liczba projektów w Budżecie Obywatelskim Dąbrowy Górniczej
Rekordowa liczba projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej pokazali, że mają mnóstwo pomysłów na poprawę jakości życia w swoim mieście. Co dalej z tymi propozycjami? Sprawdź, jakie są kolejne kroki w procesie ich realizacji.
  1. Zakończono nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego.
  2. Rozpoczęła się weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszeń.
  3. Publikacja zatwierdzonych projektów do 18 lipca.
  4. Głosowanie mieszkańców planowane na wrzesień.

Niedziela zakończyła nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego, w którym mieszkańcy złożyli aż 65 propozycji. Jest to rekordowa liczba zgłoszeń w historii miasta. Projekty obejmują różnorodne inicjatywy, takie jak tworzenie i rozbudowa miejsc rekreacyjnych, poprawa infrastruktury chodników oraz realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

Teraz wszystkie złożone projekty przejdą przez proces weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej. Pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej tłumaczą: „Weryfikacja formalna polegać będzie na sprawdzeniu tego, czy zostały spełnione wszelkie wymogi określone regulaminem BO, a więc m.in. to czy została załączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt czy też wymagana pisemna zgoda władającego nieruchomością.”

Jeżeli projekty będą miały braki formalne, autorzy zostaną o tym poinformowani i dostaną 10 dni na ich uzupełnienie. Weryfikacja merytoryczno-prawna natomiast będzie analizą możliwości realizacyjnych projektów oraz dokładnym oszacowaniem ich kosztów. Ten etap zakończy się do 18 lipca publikacją zbiorczej informacji zatwierdzonej przez prezydenta miasta.

W przypadku, gdy autorzy projektów nie zgodzą się z wynikami weryfikacji, będą mieli możliwość odwołania się. Odwołania te rozpatrzy Rada Budżetu Obywatelskiego, która następnie sporządzi ostateczną listę projektów do głosowania przez mieszkańców.

Głosowanie nad projektami, które przejdą wszystkie etapy weryfikacji, odbędzie się we wrześniu. Mieszkańcy będą mogli wskazać, które z nich powinny zostać zrealizowane, a na ich realizację przeznaczone zostanie 5,8 mln zł. Głosowanie będzie prowadzone elektronicznie, podobnie jak zgłaszanie projektów.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego oraz aktualności można znaleźć na stronie internetowej poświęconej temu przedsięwzięciu.


Na podst. UM Dąbrowa Górnicza