Święto Policji w Dąbrowie Górniczej: Awanse i Uroczystości w Pałacu Kultury Zagłębia
W Pałacu Kultury Zagłębia odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Wydarzenie przyciągnęło zarówno funkcjonariuszy, jak i przedstawicieli lokalnych władz oraz mieszkańców. Ceremonia była okazją do uhonorowania policjantów za ich codzienny trud i poświęcenie.

Uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń w Pałacu Kultury Zagłębia

W piątek, w Pałacu Kultury Zagłębia, odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i samorządu, duchowieństwo, funkcjonariusze innych służb mundurowych, dąbrowscy przedsiębiorcy, emeryci policyjni oraz rodziny mianowanych policjantów. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, mł. insp. Radosław Kacprzak, w asyście Komendanta Miejskiego Policji, insp. Artura Klimka, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie służbowe dąbrowskim funkcjonariuszom.

W tym roku awanse otrzymało 59 policjantów. Trzech komisarzy awansowało na nadkomisarzy, trzech podkomisarzy na komisarzy, a ośmiu starszych aspirantów na aspirantów sztabowych. Ponadto, sześciu aspirantów awansowało na starszych aspirantów, czternastu młodszych aspirantów na aspirantów, trzynastu policjantów na sierżantów sztabowych, sześciu na starszych sierżantów, dwóch na sierżantów i dwóch na starszych posterunkowych.

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w służbie

Podczas uroczystości, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, asp. szt. Michał Szczęśniak, wraz z Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Dąbrowa Górnicza, podkom. Bartłomiejem Osmólskim, wyróżnili czterech policjantów Krzyżem Niepodległości klasy II NSZZ Policjantów, czterech Medalem 100-lecia Polskiej Policji, trzech Medalem 30-lecia NSZZ Policji i dwóch Medalem 100-lecia Śląskiej Policji. Dodatkowo, na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, czterech policjantów otrzymało Złotą, czterech Srebrną, a dziewięciu Brązową Odznakę Honorową, nadaną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Święto Policji było także okazją do uhonorowania policjantów za ich wybitne osiągnięcia w służbie. W ramach ceremonii wręczenia odznaczeń i nagród, policjanci otrzymali wyróżnienia z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Marcina Bazylaka, oraz Przewodniczącej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, Marty Bobrowskiej-Juroff. Nagrody przyznano za profesjonalizm, skuteczność w zwalczaniu przestępczości oraz zaangażowanie społeczne.

Podziękowania i część artystyczna

W dalszej części uroczystości, goście honorowi wyrazili swoje uznanie dla pracy policjantów oraz podziękowali im za codzienny trud i poświęcenie w ochronie społeczności. Uroczystość uświetnił występ uczniów i absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podczas wydarzenia prezentowano sprzęt używany przez Policję, a najmłodszych uczestników zabawiała maskotka policyjna Sznupek. Wszyscy goście mieli także okazję uczestniczyć w projekcji filmu promującego dąbrowską Policję jako instytucję godną zaufania i dbającą o porządek publiczny oraz bezpieczeństwo obywateli. Ta część wydarzenia miała na celu przybliżenie pracy policji oraz zapewnienie transparentności i zaufania między policją a mieszkańcami.

Święto Policji było nie tylko okazją do uhonorowania i docenienia policjantów, ale także do zacieśnienia więzi między społecznością lokalną a służbą mundurową. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na uroczystość, za wszelkie życzenia, dobre słowa, podziękowania oraz współpracę. Mianowanym policjantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie!


Policja Dąbrowa Górnicza