Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przypomina o terminach zapłaty rocznej opłaty przekształceniowej, czyli dawnej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Na wniesienie opłaty za rok 2019 mamy czas do 29 lutego 2020 r. , a za rok 2020 do 31 marca 2020 r.

Powyższe terminy obowiązują niezależnie od otrzymania bądź nieotrzymania zaświadczenia
o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, niezbędnego do skorzystania
z bonifikaty przy opłacie jednorazowej. Złożenie wniosku o ustalenie opłaty jednorazowej nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania opłaty rocznej. Posiadanie zaległości wyklucza ze skorzystania z bonifikaty.

Co zrobić, gdy:

Otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności:

– składam wniosek o opłatę jednorazową i korzystam z bonifikaty

lub

– płacę co roku, tak jak dotąd

Nie otrzymałem zaświadczenia:

– wnoszę opłatę roczną, a po otrzymaniu zaświadczenia będę mógł skorzystać z bonifikaty (uwzględniającej dodatkowo wpłatę roczną)