Drukuj

W poniedziałek odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w Ząbkowicach. Rozmawiano na nim o wnioskach i propozycjach, jakie pojawiły się w ich trakcie.

Konsultacje prowadzone były od początku czerwca. W ich ramach, w specjalnych punktach w różnych miejscach Ząbkowic, mieszkańcy mówili m.in. czego brakuje im w najbliższej okolicy, co jest największym problemem, ale też o atutach dzielnicy. Najczęściej poruszane kwestie to m.in. przyszłość domu kultury, modernizacja dworca, stan dróg i chodników, ochrona środowiska czy zagospodarowanie terenu po Hucie Szkła Gospodarczego. Kolejnym krokiem były tzw. spotkania focusowe, czyli dyskusje z poszczególnymi grupami, m.in. przedsiębiorcami, seniorami czy młodzieżą szkolną.

– W czasie konsultacji uczestnicy podkreślali potencjał drzemiący w dzielnicy. M.in. zwracali uwagę na znajdujące się tu tereny inwestycyjne, nowy węzeł transportowy przy dworcu i planowaną obwodnicę. W Ząbkowicach jest dużo zieleni, poprawia się oferta domu kultury, jest wiele inicjatyw oddolnych. Dzielnica wymaga jednak inwestycji, wiele budynków – zarówno prywatnych jak i publicznych – jest w złym stanie. Brakuje dróg rowerowych i chodników, przydałoby się więcej połączeń autobusowych. Problemem jest stan środowiska naturalnego, związany z uciążliwą działalnością gospodarczą – mówi Łukasz Pancewicz z pracowni A2P2 architecture and planning, zajmującej się projektami architektonicznymi i urbanistycznymi, która prowadziła konsultacje.

– Rozmawiamy o rewitalizacji dzielnicy. To nie remont czy większa modernizacja, ale szereg działań zmierzających do tego, żeby ten obszar był dobrym miejscem do życia, żeby spełniał nasze oczekiwania. Do tego trzeba dobrego planu, którego nie napiszemy zza biurka, nie napisze go nikt z nas osobno. Do tego potrzebni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne. Do tego potrzebna jest konstruktywna, również krytyczna dyskusja. Krytyka jest pożądana, ale ze znajdowaniem sposobu rozwiązania problemów – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Prezydent zaznaczył też, że nie wszystko leży w gestii miasta. W dzielnicy sporo terenów należy do prywatnych właścicieli i to oni muszą dojrzeć do tego, żeby coś zmienić. Miasto jednak jest gotowe wspierać ich i budować projekty partnerskie. To, co dotyczy obszarów gminy, można próbować wprowadzać do miejskich planów inwestycyjnych.

Możliwa do realizacji jest m.in. modernizacja budynku domu kultury, zaplanowanie dla niego dodatkowych funkcji i wzbogacenie oferty. Miasto stara się o przejęcie od kolei terenu w sąsiedztwie dworca, na którym będzie można powiększyć parking i rozbudować centrum przesiadkowe. Sam budynek, jeśli zgodnie z deklaracjami PKP S.A. go wyremontuje, może stać się miejscem dostępnym dla mieszkańców, a miasto jest gotowe wydzierżawić w nim pomieszczenia. Teren po Hucie Szkła Gospodarczego jest w prywatnych rękach, jednak są inwestorzy zainteresowani ulokowaniem tam zabudowy mieszkaniowej.

Uwagi, pomysły, spostrzeżenia i wnioski mieszkańców zostaną uwzględnione w Lokalnym Planie Działania dla Ząbkowic, który jest częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji.