Drukuj

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To osoby pełniące na co dzień niełatwą misję i niosące pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Z okazji święta, z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej spotkał się Marcin Bazylak, prezydent miasta, a także Bożena Borowiec, z-ca prezydenta.

– Pomaganie drugiemu człowiekowi i praca socjalna to wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, profesjonalistów działających z pasją i wrażliwością na potrzeby innych. To służba na rzecz drugiego człowieka, za którą z całego serca dziękuję – podkreśla prezydent Marcin Bazylak.

W Dąbrowie Górniczej wsparcie tym, którzy borykają się z różnorodnymi problemami, ograniczeniami czy trudną sytuacją materialną, oferują pracownicy szeregu instytucji. To Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior-Wigor”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich podopiecznymi są m.in. seniorzy, młodzież, niepełnosprawni, osoby o niskich dochodach czy nieporadne życiowo.