Grudzień to nie tylko miesiąc świąteczny, ale także ważny ze względów społecznych, bo właśnie wtedy - na przełomie listopada i grudnia - od 1991 roku realizowane są w wielu krajach działania pod nazwą 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. W związku z tym Stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” informuje o projekcie, który realizowany jest na terenie naszego miasta.