Drukuj

1 grudnia, na dwa miesiące, ponownie dopuszczony został ruch ciężarówek dojeżdżających ul. Strzemieszycką do Euroterminalu w Sławkowie. W perspektywie kilku lat ciężki transport z dróg lokalnych w tym rejonie ma zniknąć. Ma to związek z planowaną budową łącznika między terminalem i DK94.

Do końca listopada zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7t obowiązywał od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie. Nie dotyczył autobusów miejskich, służb komunalnych oraz ciężarówek dojeżdżających do nieruchomości na tym odcinku, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odstępstwem był także dojazd od ul. Strzemieszyckiej do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna. Niestety kierowcy często ignorują zakaz, na co powinna reagować policja.

1 grudnia, na dwa miesiące, zakaz został zniesiony i ruch ciężarówek ul. Strzemieszycką może się odbywać. Równocześnie ograniczenia w ruchu ciężarowym w rejonie Euroterminalu będą obowiązywać w Sławkowie. Po dwóch miesiącach sytuacja się zmieni i ruch znów skierowany zostanie przez Sławków.

Od sierpnia 2020 r., takie zmiany naprzemiennie wprowadzane są co dwa miesiące. To efekt porozumienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, burmistrza Sławkowa i Starosty Będzińskiego.

Terminal generuje duży ruch

Problem nadmiernego obciążenia lokalnych dróg znany jest od wielu lat. Dotyczy to m.in. okolic ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, które traktowane są jako drogi tranzytowe. Dzieje się tak, bo sławkowski Euroterminal nie jest odpowiednio skomunikowany z trasą S1 ani z DK 94. Cierpią przez to okoliczni mieszkańcy, dla których wzmożony ruch ciężarówek na wąskich ulicach, generujący duży hałas i emisję spalin, jest sporym utrapieniem.

Mieszkańcy i samorządowcy Dąbrowy Górniczej i Sławkowa mówią jednym głosem w sprawie wyprowadzenia ruchu ciężarowego z dróg lokalnych. Setki TIR-ów pod oknami to wielki problem, więc co pewien czas zdesperowani wychodzą protestować na ulice. To odsłony batalii o budowę łącznika między sławkowskim Euroterminalem a DK 94. W czasie protestów mieszkańcy blokowali ulice i chcieli pokazać, jak doskwiera im brak odpowiedniej drogi dla ciężarówek, a powstanie łącznika jest po prostu koniecznością.

W lipcu 2020 r. samorządowcy z Dąbrowy Górniczej, Sławkowa i powiatu ustalili, że od sierpnia, co dwa miesiące, będą wprowadzane naprzemiennie ograniczenia dla ruchy ciężarówek – raz w rejonie ul. Strzemieszyckiej, następnie na ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie. Takie tymczasowe rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sławkowa i Strzemieszyc, zapewnia jednocześnie równomierne rozłożenie uciążliwości związanych z ruchem tirów, dojeżdżających do terminali przeładunkowych.

Łącznik ma powstać z rządowym wsparciem

Sprawa nie ma wyłącznie lokalnego charakteru, bo działalność terminali przeładunkowych ma wymiar międzynarodowy, który rzutuje na rozwój gospodarczy całego kraju. Funkcjonują tam m.in. spółki sektora publicznego, określane jako strategiczne dla państwa. O rozwiązanie tego problemu, do władz centralnych wielokrotnie apelowali samorządowcy z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa.

Jesienią 2022 r. pojawiła się szansa na definitywne rozwiązanie problemu. Wówczas zapadła decyzja, że w piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Sławków otrzyma 250 mln zł dofinansowania na budowę łącznika między DK 94 i Euroterminalem.

To przedsięwzięcie skomplikowane i kilkuetapowe, którego efekty mają być w pełni widoczne za ok. 5 lat.

W realizację tego zadania finansowo zaangażować musi się nie tylko Sławków, ale także m.in. przedsiębiorstwa, które działają w Euroterminalu i na bieżąco będą korzystać z nowej drogi. Sławkowscy samorządowcy tłumaczą, że chodzi o niebagatelną kwotę, na którą składa się między innymi wkład własny do inwestycji, jak i koszty związane z wykupem działek, które znajdą się ostatecznie na trasie łącznika, z pracami dodatkowymi czy z usługami obsługi inżynierskiej tego skomplikowanego przedsięwzięcia budowlanego. Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest obecnie na kwotę 428 mln zł, znacząco przekracza więc wysokość środków zagwarantowanych rządową promesą.

W ramach inwestycji planuje się budowę na terenie Sławkowa układu drogowego jednojezdniowego z dwoma pasami ruchu dla połączenia Drogi Krajowej nr 94 z Euroterminalem z dojazdem do stacji PKP LHS Sławków. Konieczna będzie budowa węzła na DK94 oraz czterech obiektów inżynierskich dla przejścia nowej drogi przez istniejące linie kolejowe. Dodatkowo powstaną niezbędne skrzyżowania łącznika z istniejącymi drogami. W ramach inwestycji zostaną także przebudowane dwa istniejące już odcinki dróg, czyli droga dojazdowa do bramy głównej Euroterminala na ul. Groniec i ul. Szerokotorowa prowadząca do stacji PKP LHS. Zaplanowane będą także inne niezbędne elementy infrastruktury drogowej, pieszej, rowerowej, odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska.

Sławków opracowywał już program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Lata 2024-2025 mają upłynąć na działaniach związanych ze szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych. W latach 2026-2027 planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych.