Rozwód czy separacja?

Niejeden z małżonków, który podjął decyzję o rozstaniu zastanawia się czy zdecydować się na separację czy na rozwód. Aby odpowiedzieć na to pytanie warto wiedzieć, jakie są konsekwencje rozwodu oraz czym od niego różni się separacja.

Czym skutkuje rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli zostaną spełnione przesłanki rozwodu, do których należy zaliczyć zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Treść wskazanego przepisu oznacza zatem, że rozwód może zostać orzeczony tylko i wyłącznie wtedy, gdy Sąd uzna, że pożycie małżonków nie tylko zakończyło się w sposób zupełny ale także trwały. Przesłanka ta jest przesłanką, bez spełnienia której małżeństwo nie może zostać zakończone.

Co ważne, wraz z rozwiązaniem małżeństwa pomiędzy małżonkami wygasają liczne prawa oraz obowiązki. Najważniejszą zmianą, jaka zachodzi po orzeczeniu rozwodu jest oczywiście ustanie związku małżeńskiego niemniej, oprócz tej doniosłej zmiany rozwód wywołuje także szereg innych skutków, które są bezpośrednio związane z ustaniem więzi małżeńskiej. Należy zaliczyć do nich m.in. ustanie ustroju wspólności majątkowej oraz powstanie w jej miejsce współwłasności w częściach ułamkowych w majątku, który do tej pory stanowił własność wspólną. Co ważne, po rozwodzie małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego albo w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem albo w postępowaniu przed Sądem. Ustanie małżeństwa wiąże się także z ustaniem ustawowego dziedziczenia po współmałżonku, co oznacza, że były małżonek nie tylko nie będzie wchodził do kręgu spadkobierców ustawowych, ale także utraci prawo do zachowku.

Skutki separacji

Zarówno separacja jak i rozwód na pierwszy rzut oka wywołują podobne skutki niemniej, istnieje zasadnicza różnica między tymi dwoma instytucjami, która polega na fakcie, że w przypadku separacji związek małżeński nie ustaje a współmałżonkowie, w świetle prawa, nadal pozostają rodziną. Powyższe oznacza, że nie mogą oni zawrzeć nowych związków małżeńskich i formalnie założyć nowych rodzin, a także wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Do pozostałych skutków orzeczenia separacji należy także powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, która oznacza, że od chwili orzeczenia separacji małżonkowie nabywają majątek tylko na swoją rzecz. W kwestii dziedziczenia separacja wywołuje ten sam skutek, co rozwód tzn. wyłącza współmałżonka z kręgu spadkobierców ustawowych.

W przypadku separacji, podobnie jak przy rozwodzie, Sąd może orzec o obowiązku alimentacyjnym w stosunku do małżonka. Taki obowiązek, który nie jest ograniczony w czasie, powstanie, gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego znajdzie się w niedostatku lub wtedy, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia a sytuacja materialna drugiego małżonka, na skutek orzeczenia separacji, uległa znacznemu pogorszeniu.

Separacja usuwa także domniemanie pochodzenia dziecka, co oznacza, że jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od dnia orzeczenia separacji to nie istnieje domniemanie, że dziecko to pochodzi z małżeństwa małżonków w separacji.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, orzekając o separacji, Sąd orzeknie także o obowiązku alimentacyjnym, kontaktach z dziećmi oraz sposobie i zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej. Dodatkowo, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie Sąd może także określić sposób korzystania z tego mieszkania w czasie trwania separacji.

Co wybrać – rozwód czy separację?

Rozwód i separacja mają swoje różnice ale także posiadają pewne podobieństwa. To czy lepiej wybrać rozwód czy zdecydować się na separację zależy od celu jaki chcą osiągnąć małżonkowie. Trzeba pamiętać, że rozwód jest, co do zasady, nieodwracalny (pomijając oczywiście możliwość ponownego zawarcia przez małżonków małżeństwa) i sprawdzi się raczej w sytuacji, w której małżonkowie nie widzą już szans na dalsze wspólne życie natomiast, jeśli celem małżonków jest chwilowe rozłączenie i zyskanie czasu na przezwyciężenie chwilowych trudności należy wziąć pod uwagę separację. Separacja może być także bardziej odpowiednia dla osób, które z uwagi na przekonania religijne, nie chcą brać rozwodu.

Należy pamiętać, że czas trwania separacji nie jest niczym ograniczony i może trwać aż do śmierci małżonków niemniej, warto zaznaczyć, że małżonkowie, jeśli uznają to za stosowne, mogą w trakcie trwania separacji, czy nawet po jej zakończeniu, wnieść do Sądu o orzeczenie rozwodu.

Artykuł "Rozwód czy separacja" przygotowany został przez kancelarię Rozwód Adwokat Rzeszów. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.